Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a práva subjektů údajů

Vážíme si vašeho soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument obsahuje důležité informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, jaké máte práva a jak je můžete uplatnit. Naše společnost se specializuje na poskytování informací o zubních implantátech a stomatologických službách a s ohledem na tuto činnost může dojít ke zpracování určitých osobních údajů našich klientů a návštěvníků webu.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když nás o to sami požádáte, například při vyplňování kontaktního formuláře. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace potřebné k poskytování našich služeb nebo odpovědi na vaše dotazy. Všechny shromážděné údaje používáme výhradně k účelům, pro které byly poskytnuty, a v souladu s právními předpisy.

Ochrana a bezpečnost údajů

Implementovali jsme vhodná technická a organizační opatření k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti vašich osobních údajů. Tyto opatření zahrnují šifrování dat, pravidelné bezpečnostní audity a protokoly pro zajištění ochrany údajů. V případě jakéhokoli podezření na porušení ochrany osobních údajů přijímáme okamžité kroky k minimalizaci potenciálního dopadu a informujeme příslušné orgány a dotčené subjekty v souladu s právními požadavky.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte dotazy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní údaje odpovědné osoby

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na majitelku webu, Elišku Novotnou, na poštovní adrese Palackého třída 718/57, 612 00 Brno-Královo Pole, Czech Republic, nebo na výše uvedené e-mailové adrese.