Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vítáme vás na naší stránce o zásadách ochrany osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a věnujeme velkou pozornost ochraně vašich osobních informací. Tento dokument popisuje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, když navštívíte naši webovou stránku Implantologie a Péče o Zuby v Táboře.

Shromažďování a používání osobních údajů jsou klíčové aspekty naší činnosti. Na tomto místě bychom vás chtěli informovat o právech, která máte v souvislosti s vašimi údaji, o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a používáme je pouze pro specifikované účely, o kterých vás zde budeme informovat.

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je naše prioritní záležitost. Důkladně se věnujeme implementaci fyzických, technických a organizačních opatření pro zabezpečení vašich údajů před nepovoleným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány na bezpečných serverech a jsou přístupné pouze oprávněným osobám.

Chceme, aby jste věděli, jak vaše údaje chráníme a jaké máte možnosti v souvislosti s jejich použitím a správou. Ke každému přístupu k vašim osobním údajům přistupujeme s největší péčí a zodpovědností.

Práva subjektu údajů

Podle platné legislativy máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenosnost údajů. Pokud máte dotazy nebo pokud chcete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat na [email protected].

Všechna vaše práva týkající se ochrany osobních údajů jsou ze strany naší společnosti plně respektována a garantujeme vám jejich uplatnění v souladu s platnými zákony.

Kontaktní údaje

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese: Eliška Novotná, Palackého třída 718/57, 612 00 Brno-Královo Pole, Česká republika nebo na email [email protected].